1. Į bendrabutį gyventojaii įleidžiami visa parą ,bet naktį nuo 22.00 val. iki 6.00 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 23.00 val. iki 6.00 val.) nustatytas ramybės laikas, kuriuo metu draudžiamas bet koks triukšmas. 

2. Bendrabučio gyventojai apie elektros, santechnikos, dujų ir kompiuterinių tinklų bei įrenginių gedimus išsinuomotose gyvenamosiose ar bendro naudojimo patalpose užrašo žurnaluose arba praneša UAB“Jūrėja“ administracijai.

3. Pastebėję avariją inžineriniuose tinkluose, rimtą įrenginių gedimą ar statybinių konstrukcijų pažeidimus bendrabučio gyventojai visomis galimomis informavimo priemonėmis nedelsdami apie tai praneša UAB“Jūrėja“ administracijai.

4. UAB “Jūrėja“ užtikrina, kad vienas raktų komplektas nuo visų patalpų būtų saugomas jo nustatytoje vietoje.

5. Inventorių perkelti iš vieno kambario į kitą galima tik suderinus su administraciją.

6. Bendrabučio gyventojai bet kuriuo paros metu privalo leisti UAB“Jūrėja“ administracijos atstovams apžiūrėti kambarį.

7. Ggyventojai privalo nuolat užtikrinti savo gyvenamosiose patalpose bei bendro naudojimo patalpose švarą ir tvarką, laikyti ir naudoti savo buities reikmenis taip, kad nekliudytų kitiems gyventojams, tikslingai naudotis bendrojo naudojimo patalpose esančiu inventoriumi, po pasinaudojimo jį paliekant tvarkingą.

8. Bendrabutyje ir jo teritorijoje draudžiama įsinešti, vartoti ir laikyti alkoholinius gėrimus ir narkotikus.Rodytis neblaiviems viešoje vietoje nerekomenduojama.

9. Bendrabutyje draudžiama daužyti ir gadinti inventorių, teplioti ant patalpų sienų, triukšmauti, smurtauti, įžeidinėti aplinkinius ar kitaip pažeisti viešąją tvarką. 

10. Griežtai draudžiama mėtyti daiktus ir šiukšles pro bendrabučių langus, naudotis atvira ugnimi.

11. Bendro naudojimo patalpose (virtuvėse, prausyklose) draudžiama palikti ir laikyti nešvarius indus, rūbus ir kitokį inventorių.

12. Draudžiama kambariuose naudoti papildomus šildymo ir vėdinimo elektros prietaisus.

13. Gyventojams draudžiama garsiai leisti muziką (viršijant nustatytas ribas, nustatytas pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“), ir kitaip triukšmauti, šiukšlinti bendro naudojimo patalpose ir teritorijoje, trukdyti kitiems  ilsėtis. 

14. Priešgaisrinės saugos pažeidimu laikytini šie veiksmai: rūkymas bendrabutyje, elektinių viryklių netinkamas eksploatavimas, bei priešgaisrinio inventoriaus netinkamas panaudojimas arba sugadinimas.

15. Gyventojai materialiai atsako už  bendrojo naudojimo patalpų būklę ir  esančių santechnikos mazgų aksesuarų tinkamą eksploataciją, ir jų tvarkingą būklę.Užliejus patalpas vandeniu, ar kitaip pakenkus bendrojo naudojimo patalpoms, už sukeltą žalą ir jos padarinių likvidavimą bei nuostolių padengimą atsako gyventojas, padaręs žalą, kurios dydis nustatomas pagal administracijos pateiktą aktą. Jei kaltininko tiksliai nustatyti neįmanoma, nuostoliai dėl padarytos žalos išieškomi iš visų to kambario  arba bloko gyventojų.

16. Gyventojams griežtai draudžiama užsiiminėti nelegalia bei  bet kokia prekybine veikla savo gyvenamojoje patalpoje. 

17. Patalpose draudžiama laikyti gyvūnus. 

18. Gyventojai ir jų svečiai privalo griežtai laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų. Automobilius leidžiama statyti tik leidžiamose vietose. 

19. Administracija neneša atsakomybes už jusu asmeninius daiktus paliktus kambaryje. Būtinumo atveju galima palikti daiktus saugoti administratoriui.

 


Copyright © 2022 www.jureja.lt. Visos teisės saugomos.

Svetainėje lankosi 4 svečiai ir nėra prisijungusių narių